Homepage

 

CAMPANIILE COALIȚIEI 52 - câteva cuvinte

România zilelor noastre e fragmentată într-o mulțime de micro Românii. Dupa 25 de ani de experimentare a democrației, cetățenii ei au din ce în ce mai puțină încredere în aleșii lor. Preocupați de traiul zilnic, au uitat că politicienii au un comportament asemenea copiilor. Își văd de jocurile proprii, aceștia uitând că trebuie să dea socoteală celor care îi susțin.

Dar ce posibilități avem noi, cetățenii să le atragem atenția că existăm și ei, cei aleși, au responsabilitatea să ne creeze cadrul legal astfel încât să progresăm?

Din fericire pentru România, avem la dispoziție pârghiile necesare să îi trezim la realitatea noastră. Cele două legi ale societății civile, legea liberului acces la informația publică (L544/2001) și legea privind transparența decizională a autorităților publice (L52/2003), ne asigură dreptul de ne activa aleșii în folosul nostru. Primul pas pe care trebuie să îl facem este să ne dedicăm o oră din viața noastră cotidiană, prin care să ne informăm ce preocupări au aleșii noștri și cât ne afectează acestea viața noastră viitoare. Dacă ne-am decis în acest sens, restul nu este decât un exercițiu, care îți va arăta efectele benefice.

Academia de Advocacy, prin proiectului „Campaniile Coaliţiei 52 – conştientizare, monitorizare, consolidare, influenţare” finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România îți propune să dezvăluie cetățenilor interesați, activi și cărora le pasă, precum și formelor organizate ale societății civile, uneltele pe care le au la îndemână pentru responzabilizarea decidenților publici, în a lucra în favoarea lor. Într-o acoperire națională, în succesiune regională, pe parcursul a aproape 2 ani de zile, va informa, va instrui, va asista pe cei interesati să utilizeze tot acest instrumentar, pentru ca aceștia să câștige încrederea că își pot determina aleșii să pună în practică voința lor, în beneficiul comun.

Academia de Advocacy are convingerea că cetățenii României nu și-au pierdut speranța, se vor angrena în acest demers care le este le îndemână, nu le consumă resurse și care le reclădește respectul de sine și demnitatea. Prin contribuțiile lor în relație cu decizia publică, în format profesional, vor reechilibra decizia publică, responsabilizând aleșii în a-și îndeplini promisiunile electorale.

La finalul proiectului, comunitatea cetățenilor activi și implicați va atinge peste 500 de cetățeni și 250 de reprezentanți de organizații ale societății civile, care au exersat instrumentele democrației participative, au monitorizat aleșii cu peste 900 de acțiuni concrete, au formulat opinii asupra actelor normative de interes, au dezbătut temele publice care îi preocupă și s-au implicat în campanii de modificare a reglementărilor defectuoase. Pentru a-și uni fortele se vor regăsi în comunitatea luptătorilor pentru transparență și respect, denumită Coaliția 52, fiind în permanentă legatură prin intermediul unei platforme virtuale on line.

Orice experiență nouă este mult mai benefică decât așteptarea.